Sale! Việc tổ chức menu trong Nokia 6610i không hề thay đổi so với các điện thoại Nokia khác
Sale! Nokia 6610i có thể nhận và gửi các tin nhắn được kết nối (tối đa 459 ký tự)
Sale! Nokia 6610i có thể lưu được 300 số liên lạc
Nokia 6610i mô hình là một trong những điện thoại đầu tiên dựa trên nền tảng S40
Việc tổ chức menu trong Nokia 6610i không hề thay đổi so với các điện thoại Nokia khác
Nokia 6610i có thể nhận và gửi các tin nhắn được kết nối (tối đa 459 ký tự)
Nokia 6610i có thể lưu được 300 số liên lạc

NOKIA 6610i

Trong Kho: Còn Hàng

499.000  349.000